Missie & visie

Missie & visie

ViaVia Visie

Ons doel is om een wereldwijd netwerk te vormen dat:

  • Bijdraagt aan een wereld die opener, eerlijker en plezieriger is en waar Personen, de Planeet, Profit en Plezier in volmaakte harmonie zijn.
  • Mensen verbindt
  • Dialoog creëert rond cultuur en natuur om van elkaar te leren en elkaar te verwonderen

ViaVia Missie

We zorgen voor onvergetelijke en vreugdevolle, interculturele ervaringen voor reizigers en locals uit de hele wereld. We hechten veel belang aan duurzaam toerisme en zien het als de drijvende kracht achter sociaaleconomische ontwikkeling en verhoogde tolerantie.

Zo zijn de ViaVia’s wereldwijd al meer dan 20 jaar op reis naar sociaal en duurzaam ondernemen. En doen ze dit elk op hun eigen manier door unity in diversity.